Organizatorzy ze swojej strony zapewniają:
  • Zabudowę stanowiska wystawowego (wymiary 3x5 metrów),
    punkt świetlny, gniazdo elektryczne, nazwa firmy nad stanowiskiem, stół, 3 krzesła.
  • Udział 2 osób reprezentujących firmę.
  • 20-30 minutowe wystąpienie w sesjach oraz publikacja referatu.

 

 

 

 

Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL