Patronat Honorowy
Główny Geodeta Kraju
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
www.gugik.gov.pl

Patronat Naukowy
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej www.gik.pw.edu.pl

Patronat Medialny
Magazyn Geoinformacyjny GEODETA
www.geoforum.pl

Patronat Medialny
Wydawnictwo Gall
www.gall.pl

Patronat Branżowy
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH
www.sgp.geodezja.org.pl

Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL