Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, (pok. 128)
00-661 Warszawa
tel.: (022) 621-36-80;
fax: (022) 234-72-23
www.gik.pw.edu.pl
Osoba kontaktowa z ramienia wydzialu GiK
dr inż. Marek Woźniak
tel. wew.: (0 -22) 234 + wew: 7299
e-mail: m.wozniak@gik.pw.edu.pl

Laser 3d
Jacek Krawiec
Królowej Jadwigi 190C/2
30-212 Kraków
www.laser-3d.pl

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej "Geoida"

Plac Politechniki 1, (pok. 135)
00-661 Warszawa
tel.: (022) 234 50 46
fax.: (022) 234 50 88
geoida@samorzad.pw.edu.pl
www.geoida.pw.edu.pl

Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL