Warsztaty pod tytułem:

Geodezyjne technologie pomiarowe - SKANERY LASEROWE”

odbyły się w dniach 23 - 24 lutego 2009 roku

w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej


Celem Warsztatów było zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technologiami pozyskiwania danych przestrzennych przy użyciu naziemnych skanerów laserowych i tachimetrów skanujących.


W programie przewidziano następujące sesje tematyczne:

  • Sesja naukowa - zawierająca elementy naukowo - badawcze i rozwojowe technik skanowania zarówno w warstwie sprzętowej, jak i metod opracowania danych pomiarowych.

  • Praktyczne zastosowania technologii skaningowych - blok tematyczny prezentujący szerokie spektrum możliwości wykorzystania naziemnych skanerów laserowych.

  • Prezentacje sprzętu i oprogramowania - pokaz najnowszych osiągnięć firm produkujących sprzęt i oprogramowanie.


Warsztatom towarzyszyła wystawa sprzętu skanującego w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w prezentacjach tematycznych wybranych firm w zakresie oprogramowania do obróbki danych pomiarowych.


Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL