Osoby chcące zaprezentować swoje osiągnięcia związane z tematyką warsztatów proszone są o nadesłanie krótkiego streszczenia referatu w języku polskim oraz angielskim do dnia 2 luego 2009 roku.

Instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi formatowania streszczenia znajduje się tutaj

Wszystkie streszczenia należy przygotować w formacie *.doc, w nazwie pliku podając nazwisko i imię autora
(np. Kowalski_Jan_abstrakt.doc).

Streszczenia prosimy nadsyłać na adres: referaty@laser-3d.info w temacie wiadomości wpisując LASER3D, imię i nazwisko autora.

 

Na podstawie streszczenia referat zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej sesji tematycznej. Informacja o zakwalifikowanych referatach zostanie przekazana ich autorom do dnia 12 lutego 2009.

Jednocześnie informujemy że 16 lutego 2009 to ostateczny termin dostarczenia pełnej treści referatu. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania pełnej treści referatu znajdują się tutaj

 

Referaty dosłane po tym terminie nie będą opublikowane. Warunkiem przyjęcia, opublikowania i zaprezentowania referatu jest uczestnictwo chociaż jednego współautora w Warsztatach. 

 

Zgłoszone prace zostaną przekazane do recenzji i po ewentualnych korektach zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie podsumowującym warsztaty.

 

Wydawnictwo zostanie rozesłane uczestnikom po warsztatach.

Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL