WYKŁADY

Geodezyjne technologie pomiarowe - SKANERY LASEROWE”

23 - 24 lutego 2009 Politechnika Warszawska


Aktualny program warsztatów w formacie PDF >>


Poniedziałek, 23 lutego 2009

8:00 -10:00

Rejestracja uczestników - Duża Aula Gmachu Głównego PW

10:00-10:30

Sala 134

Otwarcie Warsztatów i powitanie uczestników

Prowadzący: prof. Witold Prószyński – Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW


10:30


prof. Aleksandra Bujakiewicz

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP, Politechnika Warszawska

Wykład inauguracyjny: Naziemny skaner laserowy – pozyskanie i przetwarzanie danych oraz wybrane zastosowania”


11:00-13:30

Sala 134

Sesja I - Naukowa - zawierająca elementy naukowo - badawcze i rozwojowe technik skanowania zarówno w warstwie sprzętowej, jak i metod opracowania danych pomiarowych.

Prowadzący: prof. Krystian Pyka


11:00


Krzysztof Będkowski , Joanna Adamczyk

Katedra Urządzania Lasu Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Określanie niektórych cech drzewostanów za pomocą naziemnego skanowania laserowego”


11:30

Martyna Poręba

Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska,
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Przydatność technologii skaningu laserowego do wyznaczenia objętości hałd przemysłowych”


12:00-12:30

Cafeteria

przerwa na kawę (Kawiarnia Rektorska PW)


12:30


Beata Hejmanowska, Natalia Borowiec, Monika Badurska 1

1 Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska,
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH, Kraków

Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT i NMTP


13:00

Paweł Strzeliński 1, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki 2, Michał Zasada 3

1 Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2 Wydział Lasu i Środowiska, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy)

3 Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rejestracja przestrzeni leśnej z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego”13:30


Urszula Marmol
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska,

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Filtrowanie danych wysokościowych pochodzących z lotniczego skanera laserowego”


14:00-15:00

Stołówka

przerwa na obiad (Stołówka Centralna PW) /

Wystawa sprzętu Duża Aula Gmachu Głównego PW
15:00-18:00

Sala 134

Sesja II - Praktyczne zastosowania technologii skaningowych - blok tematyczny prezentujący szerokie spektrum możliwości wykorzystania naziemnych skanerów laserowych.

Prowadzący: prof. Zdzisław Kurczyński
15:00

Artur Jach - KPG Sp. z o.o - Kraków

Dokumentacja architektoniczna Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim dla potrzeb konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwinięć na stożek i walec ortoplanów wykonanych metodą skaningu laserowego”


15:30

Witold Szubiak - OPGK Sp. z o.o - Gdańsk

Inwentaryzacja obiektów metodą skaningu laserowego Z+F Imager 5006 w połączeniu z metodą fotogrametrii bliskiego zasięgu”


16:00

Anna Kowalska – Dephos Sp. z o.o - Kraków

Doświadczenia firmy DEPHOS przy skanowaniu laserowym obiektów zabytkowych”


16:30-17:00

Cafeteria

przerwa na kawę (Kawiarnia Rektorska PW)17:00

Jacek Uchański 1, Lars Sörensen 2, Piotr Falkowski 1
1
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

2 Scan-3D GMBH

Nowe zastosowania techniki skaningu laserowego we wspólnych projektach WPG S.A. i SCAN-3D”


17:30

Lars Soerensen 1, Łukasz Uchański 2

1 Scan 3D – Berlin, Niemcy

2 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Katedra Teledetekcji i Fotogrametrii

Przed procesowe, aplikacyjne i post procesowe aspekty zastosowań technologii naziemnego skaningu laserowego na przykładzie kompleksowego opracowania inwentaryzacyjnego Bramy Holstentor w Lubece, w Niemczech”
Wtorek, 24 lutego 2009

9:00 -11:00

Sala 134

Sesja III - Prezentacje sprzętu i oprogramowania - pokaz najnowszych osiągnięć firm produkujących sprzęt i oprogramowanie

Prowadzący: dr inż. M. Woźniak9:00

Eric Bergholz - FARO TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

"Outstanding performance, suberb image clarity - the new FARO Photon 3D Laser Scanner" (w języku angielskim)


9:30

Waldemar Kubisz – Leica Geosystems Sp. z o.o.

Technologia skanowania laserowego 3D firmy Leica”


10:00

Thomas Gaisecker - RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

RIEGL’s Laser Scan Solutions - New Products, Applications, and Field Examples”

(w języku angielskim)

10:30-11:30

przerwa na kawę (Kawiarnia Rektorska PW)11:30

Weiher Benjamin - Zoller+Fröhlich GmbH

3D Laserscanning today and where do we go - the newest developments of hardware and software” (w języku angielskim)


12:00

Klaus Kaiser - Kubit GmbH

From Real World to CAD - Software for as-built documentation” (w języku angielskim)


12:30

Artur Malczewski - TPI Sp. z o.o. Topcon

Nowoczesne technologie obrazowania przestrzeni firmy Topcon”


13:00-14:30

przerwa na obiad (Stołówka Centralna PW) /

Wystawa sprzętu Duża Aula Gmachu Głównego PW14:30


Tomasz Koza - Geotronics Polska Sp. z o.o. – Trimble

Trimble Spatial Imaging - Sprowadzamy Geoprzestrzenną informację na ziemię”


15:00

Anna Gębarska, Paweł Bolewicki, Dariusz Jasiński - SMARTTECH Sp. z o.o.

Czy musimy wybierać między czasochłonnym precyzyjnym pomiarem a wygodnym szybkim pomiarem obiektów wielkogabarytowych


15:30

Tomasz Czerski, Michał Andrzejewski - Czerski Trade Polska Sp. z o.o. - Optech

Możliwości zastosowania skanera ILRIS-3D firmy Optech w pracach geodezyjnych”


16:00-16:30

przerwa na kawę (Kawiarnia Rektorska PW)16:30-17:30

Sala 134

Sesja IV - naukowa - zawierająca elementy naukowo - badawcze i rozwojowe technik skanowania zarówno w warstwie sprzętowej, jak i metod opracowania danych pomiarowych.

Prowadzący: Maciej Paśnikowski16:30


Piotr Tompalski, Piotr Wężyk

Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Automatyczne określanie parametru zagęszczenia w drzewostanach sosnowych w oparciu o naziemny skaning laserowy”


17:00


Radosław Sroga, Piotr Wężyk

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji lasu”

Warsztaty oprogramowania

Geodezyjne technologie pomiarowe - SKANERY LASEROWE”

23 - 24 lutego 2009 Politechnika Warszawska

Poniedziałek, 23 lutego 2009

11:00-12:30

Sala 303

Sesja I

Prezentacja procesu obróbki danych pochodzących ze skanowania.

Prowadzący: mgr inż. Artur Adamek


11:00-12:30


Klaus Kaiser - KUBIT GmbH – „TachyCAD, PhoToPlan, PointCloud (w języku angielskim)

12:30-14:00


Weiher Benjamin - Zoller+Fröhlich GmbH LaserControl, LFM Modeller“

(w języku angielskim)

14:00-15:00

przerwa na obiad (Stołówka Centralna PW) /

Wystawa sprzętu Duża Aula Gmachu Głównego PW

15:00-16:30


Thomas Gaisecker - RIEGL Laser Measurement Systems GmbH „RiSCAN PRO“

(w języku angielskim)

16:30-18:00

Artur Malczewski - TPI Sp. z o.o.- TOPCON - " Topcon Image Master"


Wtorek, 24 lutego 2009


11:00-13:30

Sala 303

Sesja II

Prezentacja procesu obróbki danych pochodzących ze skanowania.

Prowadzący: mgr inż. Artur Adamek


9:00-10:30

Anna Gębarska, Paweł Bolewicki, Dariusz Jasiński - SMARTTECH Sp. z o.o.

10:30-12:00

Eric Bergholz - FARO TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o. (w języku angielskim)

12:00-13:30

Dario Conforti, Tomasz Czerski (ang. /polski) - Czerski Trade Polska Sp. z o.o. – OPTECH

13:30-14:00

przerwa na obiad (Stołówka Centralna PW) /

Wystawa sprzętu Duża Aula Gmachu Głównego PW

14:00-15:30


Waldemar Kubisz - LEICA Geosystems Sp. z o.o. „Leica Cyclone, Leica CloudWorx dla AutoCAD, Leica CloudWorx dla Microstation“

15:30-17:00

Tomasz Koza - Geotronics Polska Sp. z o.o. TRIMBLE - „Trimble Real Works”


Równolegle Warsztatom towarzyszyć będzie prezentacja firm produkujących sprzęt i oprogramowanie oraz wykorzystujących technologie naziemnego skaningu laserowego
w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Poniedziałek, 23 luty 2009 – 9:00 – 18:00

Wtorek, 24 luty 2009 – 9:00 – 18:00 

Bezpieczny hosting zapewnia: INTERIAL